Zycie i styl

Jak rozstanie rodziców wpływa na dziecko?

Rozstanie rodziców ma poważny wpływ na dziecko, zwłaszcza jeśli rozstanie następuje w dzieciństwie. Istnieje wiele czynników, które wpływają na samopoczucie dziecka po rozstaniu rodziców. Czynniki te mogą być skategoryzowane jako zachowanie rodziców, struktura rodziny i wsparcie oraz stabilność ekonomiczna.

Kategoria zachowania rodzicielskiego obejmuje styl rodzicielstwa, który jest prezentowany. Styl wychowania, który jest prezentowany w gospodarstwie domowym po separacji różni się od stylu wychowania prezentowanego przed separacją. Ta różnica może spowodować dezorientację u dziecka, szczególnie jeśli jedno z rodziców demonstruje surowe zasady, a drugie wykazuje pobłażliwość. Jeśli tak się stanie, może to zdezorientować dziecko i sprawić, że poczuje się ono tak, jakby nie miało spójnych zasad do życia. 

Na przykład, jeden rodzic może pozwolić dziecku uczestniczyć w pewnych działaniach, podczas gdy ich drugi rodzic nie pozwala na to w ogóle. Dziecko ma poczucie, że bardziej kocha rodzica, które im pozwala na daną rzecz, w przeciwieństwie do tego drugiego. Inna konsekwencja rodzicielskiego zachowania jest wtedy, gdy angażują się z ich dziećmi po tym jak się rozdzielają; Rodzice które poprzednio angażowali się z ich dziećmi mogą zostać mniej zaangażowani lub vice versa i vice versa dla tamtego, który poprzednio był niezaangażowany ze swoimi dziećmi.

Więcej o relacjach znajdziesz na stronie https://jakspokojnie.pl/ .