Biznes

Odkurzacze do pyłów

Segment odkurzaczy przemysłowych wciąż podlega przekształceniom, co powoduje uzupełnieniem oferty. Naszym celem jest pomoc w wybraniu odkurzacza, jaki przyśpieszy Twój mechanizm roboczy. Działając w zapylonym miejscu należy pamiętać o ochronie zdrowia. Należy zadbać o oczyszczenie środowiska. Zawsze powinniśmy posługiwać się odkurzaczem przetestowanym, dopuszczonym do poszczególnego typu wykorzystań. Należy przestrzegać wartości dużych natężeń w powietrzu w środowisku pracy, oznaczanych dla rozmaitych pyłów oraz treści. Jak więc dobrać odkurzacze do pyłów?

Odkurzacze do pyłów – co je charakteryzuje?

Tymże, co oznacza typowy odkurzacz przemysłowy jest jego wielkość i siła ciągu. W przeciwieństwie do narzędzi domowych te budowlane muszą wciągać produkty o wyższej twardości oraz wadze, natomiast nierzadko także większej formie oraz dużej wilgotności. Za siłę ssącą oraz tempo pracy narzędzia odpowiada silnik, jakiego moc w narzędziach produkcyjnych ma wartości 1400-1500 W. Usunięcie nadmiaru pyłu wymaga także dużego worka, jaki pomieści więcej śmieci aniżeli tradycyjne domowe typy. Normalnie ma on kubaturę 30-40 l. Trzecią ważną właściwością jest budowa – musi być dobra, wodoszczelna oraz zrobiona z trwałych produktów.

Klasa L

Klasa L to zabrudzenia o wartościach maksymalnych >1mg/m3. To znaczy, iż odkurzaczem tego typu z łatwością usuniemy zabrudzenia poremontowe po małych pracach lub pyły stolarskie. Takie typy mają niski stopień specjalizacji oraz są niezwykle powszechnie używane także w prywatnych gospodarstwach domowych do uprzątania zabrudzeń na przykład po wywierceniu dziury w ścianie.