Zdrowie i Uroda

Co trzeba wiedzieć o hemoglobinie A1c

Hemoglobina A1c, lub HbA1c, jest krytycznym wskaźnikiem długoterminowej kontroli cukru we krwi. Ta ważna liczba pomaga Tobie i Twojemu lekarzowi zrozumieć, jak dobrze cukrzyca jest kontrolowana przez dłuższy czas. W tym wpisie na blogu omówimy, czym jest HbA1c i dlaczego jest niezbędna do zarządzania cukrzycą.

Co to jest Hemoglobina A1c?

Hemoglobina A1c to rodzaj hemoglobiny (cząsteczki, która przenosi tlen w czerwonych krwinkach), która została zmodyfikowana przez cząsteczki glukozy. Im wyższy poziom glukozy w organizmie, tym więcej hemoglobiny A1c będzie w nim obecne. Dlatego też często określa się ją jako „średnią” miarę poziomu cukru we krwi w ciągu ostatnich dwóch do trzech miesięcy.

Dlaczego jest to ważne?

Hemoglobina A1c może dostarczyć cennych informacji o tym, jak dobrze radzisz sobie z cukrzycą w dłuższej perspektywie. Jest ona wykorzystywana zarówno do diagnozowania cukrzycy, jak i do oceny stopnia kontroli poziomu cukru we krwi przez osobę chorą na cukrzycę. Jest ono również wykorzystywane do monitorowania skuteczności leczenia i pomaga określić, czy należy wprowadzić zmiany w celu lepszego zarządzania cukrzycą.

Jak się mierzy?

Hemoglobina A1c jest mierzona za pomocą prostego badania krwi zwanego hemoglobiną glikowaną (lub HbA1C). Badanie to mierzy procent czerwonych krwinek z przyłączoną do nich glukozą. Im wyższy jest ten odsetek, tym wyższy był poziom cukru we krwi w ciągu ostatnich kilku miesięcy – i zazwyczaj tym gorsze było ogólne zarządzanie cukrzycą w tym okresie.
Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetologiczne zaleca, aby osoby z cukrzycą typu 1 lub typu 2 utrzymywały HbA1C na poziomie poniżej 7%, choć może się to różnić w zależności od indywidualnych okoliczności i celów zdrowotnych.

Testy hemoglobiny A1c (HbA1C) są ważnym narzędziem do diagnozowania i zarządzania cukrzycą w czasie. Mierząc procent cząsteczek hemoglobiny, które zostały zmodyfikowane przez cząsteczki glukozy, HbA1C oferuje wgląd w średni poziom cukru we krwi danej osoby na przestrzeni dwóch do trzech miesięcy, co może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia i śledzenia postępów w osiąganiu celów zdrowotnych związanych z zarządzaniem cukrzycą. Utrzymywanie poziomu HbA1C poniżej 7% jest ogólnie zalecane dla osób z cukrzycą typu 1 lub typu 2, ale może się to różnić w zależności od indywidualnych okoliczności i celów ustalonych przez Ciebie i Twojego lekarza. Jeśli masz pytania dotyczące testów hemoglobiny glikowanej lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat zarządzania cukrzycą w czasie, porozmawiaj ze swoim dostawcą usług medycznych już dziś! https://diabetyk24.pl/blog-section/prwidlowy-poziom-hemoglobiny-glikowanej