Aktualności

5 wspólnych problemów w związkach i jak je rozwiązać podczas terapii par

Brak Komunikacji

Brak komunikacji jest jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się pary. Wynika on z niedostatecznego, niewłaściwego lub zupełnie braku wymiany myśli i uczuć między partnerami. Kiedy komunikacja w związku staje się powierzchowna, a głębsze rozmowy są omijane, zaczyna się pojawiać uczucie niezrozumienia, samotności i braku związku pomiędzy partnerami.

Podczas terapii par terapeuta może pomóc parom w nauce efektywnych technik komunikacji. Terapeuci zazwyczaj uczą pary jak mówić o swoich problemach i uczuciach bez osądzania czy krytykowania drugiej strony. To pomaga obu partnerom czuć się słuchanymi i rozumianymi oraz tworzy wyraźne ramy do rozwiązywania problemów.

Niskie libido

Różnice w libido czyli poziomie popędu seksualnego między partnerami mogą prowadzić do napięć i frustracji w związku. Dla jednej osoby seks może być kluczowym aspektem bliskości i intymności, podczas gdy dla drugiej może to nie być takie ważne. Różnice te mogą prowadzić do niezadowolenia, wątpliwości i kłótni między partnerami.

W ramach terapii par, terapeuta pomoże partnerom otwarcie porozmawiać o swoich oczekiwaniach seksualnych i zrozumieć perspektywę drugiej osoby. Terapeuci mogą również zapewnić strategie i techniki, które pomogą parom lepiej zrozumieć się nawzajem i zaspokoić swoje potrzeby seksualne w zdrowy i satysfakcjonujący sposób.

Niemoc w rozwiązywaniu konfliktów

Wszystkie pary mają różnice i konflikty – to naturalna część bycia w związku. Problem pojawia się, gdy pary nie potrafią zdrowo rozwiązywać tych konfliktów. Niezdolność do konstruktywnego rozwiązania problemów może prowadzić do gniewu, frustracji i napięć.

Terapia par jest skutecznym narzędziem w nauce zdrowego radzenia sobie z konfliktami. Terapeuta może pomóc parze zrozumieć dynamikę konfliktu w ich związku i nauczyć je skutecznych strategii radzenia sobie z nią. Może to obejmować techniki takie jak aktywne słuchanie, komunikacja bez oceniania i techniki samokontroli emocji.

Nieufność

Nieufność jest toksycznym i niszczącym elementem w dowolnym związku. Może wynikać z wielu przyczyn, takich jak zdrada, kłamstwa czy brak otwartości. Nieufność podważa poczucie bezpieczeństwa i spokoju w związku, prowadząc do niekończącego się cyklu strachu, gniewu i cierpienia.

Terapia par może pomóc w odbudowie zaufania w związku. Terapeuta może pomóc parze zrozumieć, skąd bierze się nieufność i jakie są jej skutki. Następnie może pomóc w opracowaniu planu działania, dzięki któremu zaufanie może być stopniowo odbudowane, m.in. poprzez praktykowanie otwartości, uczciwości i zrozumienia.

Niezgodność celów życiowych

Kiedy partnerzy mają różne cele i marzenia, które nie są ze sobą zgodne, może to prowadzić do napięć i konfliktów. Może to prowadzić do frustracji, poczucia, że związek jest blokadą dla osobistych ambicji, a tym samym do potencjalnego rozpadu związku.

W ramach terapii par terapeuta pomoże partnerom zidentyfikować ich indywidualne cele, marzenia i aspiracje i zrozumieć, jak je pogodzić z potrzebami i oczekiwaniami partnera. Może to prowadzić do kompromisu, który usatysfakcjonuje obie strony i pozwoli związkowi rozwijać się razem, a nie oddzielnie. https://spokojwglowie.pl